Reklamace

Prodávající poskytuje zákonnou záruku za jakost a úplnost dodávky zboží. Zjistí-li kupující při dodání poškození obalu zásilky, musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu.

Pokud po rozbalení zásilky zjistí kupující závady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.


Reklamace musí obsahovat:

  • datum dodání zboží
  • číslo objednávky
  • název výrobku
  • reklamované množství
  • přesný popis závady
  • návrh na vyřízení reklamace


Pokud je reklamována neúplnost dodávky, musí být navíc uvedeno přesné označení chybějící věci.

REKLAMACI NELZE UPLATNIT TELEFONICKY.

 

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

Vrácení zboží kupujícím je možné bez udání důvodu do 14 dnů po převzetí zásilky. Kupující může vrátit celou zásilku v případě, že je úplná a nepoškozená. Společně se zbožím je nutné zaslat zpět také daňový doklad - fakturu, která bude stornována. Kupující může vrátit také část zásilky, opět ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží musí být v neporušeném a nepoškozeném obalu.

Při vrácení části zásilky musí kupující uhradit cenu celé zásilky. Část ceny za vrácené zboží bude vrácena neprodleně po vyřízení reklamace.

Náklady na dopravu vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující.

Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace